Fortsätt handla
artikel artiklar

1 INFORMATION OM Gaston Luga AB OCH DENNA INTEGRITETSPOLICY

Gaston Luga AB (“Gaston Luga, “vi” eller “oss) tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att all personlig data gällande våra kunder, affärspartners och besökare hanteras på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Gaston Luga är därmed kontrollanten av din personliga information.

När du använder våra olika tjänster, exempelvis när du köper våra produkter eller besöker vår webbplats https://www.gastonluga.com (”Webbplatsen”), samlar vi och behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar detta och förklarar samt förtydligar dina rättigheter gällande behandlingen av dina personliga uppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter. Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder någon av våra tjänster.

2 VILKA KATEGORIER AV PERSONLIG DATA SAMLAR VI OCH VARFÖR?

2.1 Beställningar gjorda via vår webbplats

I samband med en beställning av våra produkter ger du oss personlig information som ditt namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Vid betalningar via webbplatsen behöver du ge oss ytterligare information i form av ett betalkort, kreditkort eller ditt personnummer om du väljer att betala via faktura. Vi behandlar denna informationen med syftet att kunna genomföra och administrera ordern (exempelvis om du har ett kundtjänstärende gällande beställningen och vi behöver hitta ordern i systemet). Det är nödvändigt för oss att bearbeta denna information för att kunna uppfylla våra förpliktelser i avtalet till dig som kund.

2.2 Användning av webbplatsen och nyhetsbrev

Baserat på ditt samtycke, som du ger oss när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kan vi behandla dina personuppgifter, exempelvis ditt namn och din e-postadress, för att kunna ge dig relevanta erbjudanden, inbjudningar och nyheter. Dessa e-postmeddelanden innehåller information som rör våra produkter och tjänster, såsom exklusiva erbjudanden, nya lanseringar, event och liknande. För att vi ska kunna kommunicera med dig enligt denna beskrivning kan vi använda personuppgifter gällande din orderhistorik, värde av köpta produkter, betalningsmetoder och från vilket land du besöker hemsidan.

I samband med ditt samtycke måste du bekräfta att du har läst denna integritetspolicy och att du accepterar behandlingen av dina personuppgifter enligt denna beskrivning. Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på ”Unsubscribe”-länken i sidfoten på våra nyhetsbrev.

2.3 Direkt marknadsföring

Genom att använda cookies och liknande teknik som pixlar kan vi samla information om antalet besökare, inklusive vilket innehåll och sidor som besöks, där vi hänvisar till hemsidan och sökningar som är gjorda via vår webbplats. Vi använder denna information för att onlineanvändaren ska få en personlig shoppingupplevelse, samt för att utveckla, testa och regelbundet förbättra vår webbplats. Den data som vi samlar in kan även komma att användas för marknadsföring när du besöker andra webbplatser. Genom att acceptera vårt användande av cookies på hemsidan samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar. För mer information angående vårt användande av cookies och liknande teknik, vänligen läs vår policy för cookies här.

2.4 Undersökningar, statistik och affärsutveckling

Vi kan komma att använda ditt namn, e-postadress och din orderhistorik för att utföra kundundersökningar som baseras på vårt legitima intresse att veta ännu mer om vad våra kunder tycker om oss, våra produkter och tjänster. De individuella resultaten av undersökningarna behålls endast under den tid det tar för oss att sammanställa resultaten och raderas därefter.

Vi kan behandla dina personuppgifter såsom din geografiska plats, produktkategorier som du köpt samt information angående betalningsmetoder som du använt via vår webbplats för statistiska ändamål, exempelvis för att se hur många individer i en viss åldersgrupp som har köpt våra produkter. Denna statistik kan användas för affärsutveckling, där vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet kontinuerligt och för att kunna erbjuda nya produkter och tjänster.

2.5 Influencers

Utöver det som redan nämnts samlar vi information om influencers som är tillgänglig för allmänheten som vi kan komma att använda i marknadsföringskampanjer som baseras på vårt legitima intresse av att bedöma möjliga marknadsföringsstrategier. Om en individuell influencer kontaktas av oss och vi bestämmer oss för att samarbeta kan vi använda dennes personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att kontraktet mellan oss kan utföras på bästa möjliga sätt.

3 BIBEHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt. Dina personuppgifter lagras aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagar eller längre än vad som anses vara nödvändigt för att uppfylla ovan nämna syften. Om du är en kund till Gaston Luga kommer dina personuppgifter att raderas senast två år efter ditt senaste köp eller efter att garantierna som kan medfölja produkter löpt ut. Vi bibehåller dessutom information gällande din beställning och själva transaktionen, inklusive eventuell kommunikation som gjorts med vår kundsupport för att kunna hjälpa till om problem uppstår med produkter som du köpt av oss. Information om dina köp kommer att bibehållas för redovisningssyften i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

4  VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER??

Personuppgifter om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi säljer inte personuppgifter vidare till någon annan. Vi får bara överföra personlig data enligt vår beskrivning nedan. Vi är alltid noga och varsamma när vi överför dina personuppgifter och detta görs alltid i enlighet med denna integritetspolicy efter att vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.

Gruppföretag: För de ändamål som beskrivs ovan kan vi komma att ge ut dina personuppgifter till företag inom Orange Sky AB-gruppen: Sudio AB, Gaston Luga AB, Mighty Solo AB, Marc Mirren AB och 107 Years AB.

Tredjepartsleverantörer inom betalning: Vi använder tredjepartsleverantörer inom betalning för att behandla betalningar gjorda via vår webbplats. För att hantera beställningen och för utförandet av avtalet mellan dig och oss kan vi ge ut information till tredjepartsleverantörerna gällande ditt namn, adress, orderdetaljer, betal -eller kreditkortsinformation, samt information om vilken enhet som använts vid köpet. Sådana tredjepartsleverantörer av betalningar kan behandla dina personuppgifter som datakontrollanter och har sina egna integritetspolicier. Varje kund som skickar information till eller genom dessa tredjepartsleverantörer bör läsa deras egen integritetspolicy innan de accepterar villkoren.

  • Samarbetspartners för leverans och lagring: För att hantera beställningar använder vi tredjepartsleverantörer för både leveranser och lagring av produkter. För att hantera din order och för att uppfylla vårt avtal gentemot dig delar vi dina personuppgifter till dessa tredje parter som ditt namn, adress och ditt telefonnummer utöver beställningsdetaljerna.
  • Affärstransaktioner: Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller förs samman med ett annat företag eller verksamhet kan dina personuppgifter delas med våra rådgivare, de nya potentiella ägarna och deras rådgivare, samt bli vidarebefordrade till de nya ägarna när köpet slutförts.
  • Marknadsföringspartners: Baserat på ditt samtycke kan vi överföra dina personuppgifter till våra makndsföringspartners i syftet att ge dig tillgång till information och erbjudanden som är riktade till dig personligen. De tredjepartsleverantörer vi samarbetar med har skrivit under ett avtal att endast använda dina personuppgifter i enlighet med våra strikta instruktioner och de får inte använda denna data för egna ändamål. De är dessutom skyldiga att genomföra tekniska och verksamhetsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
  • Övriga tredje parter: Slutligen kan vi komma att överföra dina personuppgifter till andra tredje parter än de som nämnts ovan för att kunna följa gällande lagar, förordningar, tillsynsansökningar och eventuella order från behöriga domstolar och myndigheter. Detta för att kunna fastställa, utöva och försvara rättsliga påståenden.

5 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information angående dina personuppgifter som vi behandlar och hur dessa används genom att kontakta oss i skrift via våra kontaktuppgifter som finns tillgängliga nedan. Du har även rätt att begära rättelse av information som är felaktig, ofullständig eller tvetydig. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband när du söker vår assistans. I enlighet med den gällande dataskyddslagen har du även rätt till att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas. I vissa situationer har du också rätt till att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dessa skickas till dig i ett elektroniskt format.

Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen eller till annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vår hantering av dina personuppgifter inte utförs i enlighet med gällande lagar.

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som inte har samma nivå av säkerhet som i länder inom Europeiska Unionen och Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet. När personlig data överförs till utvecklingsländer kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna överenskommelse. Vi kommer att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas genom att säkerställa att minst en av följande villkor är uppfyllda:

  • EU-kommisionen har beslutat att utvecklingsländerna säkerställer en lämplig nivå av säkerhet;
  • den registrerade (i detta fall du) har gett sitt samtycke till överföringen;
  • en överenskommelse som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) har ingåtts utan ändringar eller tillägg som bryter mot dessa; eller
  • mottagaren har slutfört en självcertifiering och anslutit sig till EU-US-sekretesskydd.

7 HUR MEDDELAR VI DIG OM INTEGRITETSPOLICYN FÖRÄNDRAS?

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Nya versioner kan publiceras via webbplatsen. Därmed bör du granska dessa villkor regelbundet för att vara säker på att du alltid är nöjd med eventuella ändringar. Vid eventuella stora ändringar för verksamheten kommer vi dock att meddela dig om dessa via e-post om du har gett oss din e-postadress.

8  FRÅGOR?

Om du har några frågor eller bekymmer gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du vänligen kontakta oss genom att använda följande kontaktuppgifter:

Gaston Luga AB (559284-7858)

Artillerigatan 45

42114 Stockholm

Sweden

[email protected]

 

Senast uppdaterad: 2019-02-25