Fortsätt handla
artikel artiklar
gå tillbaka

Etiska tillverkningsprocesser

gå tillbaka

Etiska tillverkningsprocesser

Istället för att äga och driva egna fabriker arbetar vi med tillverkningspartners. Alla våra partners är noggrant utvalda och vi arbetar endast med företag som värdesätter etiska och hållbara tillverkningsprocesser, precis som vi.

Det vi tittar på när vi väljer ut våra partners är:

 • Säkerhetsföreskrifter
 • Arbetsvillkor
 • Socialt ansvar
 • Miljöarbete

Detta säkerställer att alla som är involverade i tillverkningen av våra produkter behandlas på ett bra sätt och att påverkan på planeten minimeras. Vi har arbetat med tillverkningspartners i Dongguan, Kina i många år, vilket gör att vi har kunnat bygga upp ett förtroendefullt nätverk av likasinnade partners som hjälper oss att utföra vårt uppdrag.

En del av vår identitet

Vi arbetar inom strikta uppförandekoder för att säkerställa att våra standarder följs. Det här är inte bara något som är "bra att ha", utan det är en viktig del av hela vår identitet. Den här koden omfattar 11 viktiga områden som både vi och våra partners är ansvariga för att upprätthålla.

Dessa inkluderar:

 • Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
 • Ingen diskriminering
 • Rättvis belöning
 • Lämpliga arbetstider
 • Hälsa & säkerhet på arbetsplatsen
 • Förbud mot barnarbete
 • Speciellt skydd för unga arbetstagare
 • Inga osäkra anställningar
 • Förbud mot tvångsarbete
 • Miljöskydd
 • Etiskt företagande

Dessa 11 punkter baseras på de standarder som är framtagna avamfori, den ledande globala företagsorganisationen som arbetar för öppen och hållbar handel.

Våra leverantörer (och vi själva) är alltid ansvariga att upprätthålla och nå ut med våra högt uppsatta mål, vilket vi säkerställer med utbildning och stöd. Genom regelbundna inspektioner och granskningar från tredje part kan vi också se till att våra partners följer de avtalsmässiga kraven. Vårt samarbete hjälper oss även att korrigera eventuella misstag med lämpliga åtgärder. Detta är ett initiativ som är nödvändigt för att kunna leverera produkter av hög kvalitet som uppfyller våra kunders värderingar.Vi är medvetna
Att upprätthålla en koldioxidneutral verksamhet
Hållbara material